خطای برنامه شاد

آموزش رفع خطاهای برنامه شاد

/form-4

مخاطب گرامی اپلیکیشن شاد از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد و مدرسه هیچگونه اختیاری در اجبار استفاده  یا عدم استفاده از این برنامه را ندارد ، لذا از صبر و بردباری و همکاری شما در این زمینه متشکریم.


#53b